ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

місто Київ

ФОП Михайленко Владислав Геннадійович (далі по тексту - Ліцензіар) пропонує укласти Ліцензійний договір (далі - Договір) фізичним особам або юридичним особам (крім осіб без громадянства та фізичних осіб, які не досягли 18 років) на визначених нижче умовах.

 • 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  Сторони використовують зазначені терміни в такому значенні:
  1.1. Акцепт оферти - здійснення Ліцензіатом наступних дій:- заповнення електронної форми (заявки) при Реєстрації;- натискання кнопки «Зареєструватися» є підтвердженням Вашої згоди на обробку персональних даних, їх збір, зберігання і передачу третім особам наданої вами інформації на умовах Політики обробки персональних даних»,або- оплати ліцензійної винагороди за надання невиключної ліцензії онлайн сервісу FOKS.Договір вважається укладеним з моменту виконання Ліцензіатом будь-якого із зазначених вище дій.
  1.11. Рекламні акції - заходи, що включають набір певних умов, при виконанні яких Ліцензіат отримує певну кількість бонусів на Особистий рахунок, а також шляхом залучення клієнтів в Систему через реферальную програму.
  1.12. Рекурентний (періодичний) платіж - безакцептне списання грошових коштів Ліцензіата з рахунку банківської карти (електронного гаманця) на користь Ліцензіара.
  >1.13. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://foks.biz , https://my.foks.biz, https://foks.ai, https://sellerup.biz, https://pro-marketplace.foks.biz
  1.14. Система - програма для ЕОМ FOKS.BIZ, доступна на Сайті Ліцензіара, що дозволяє здійснити інтеграцію з CRM-системою, програмами обліку, Сайтом Ліцензіата, Рекламними майданчиками і формувати контент (опис, графічні, текстові атрибути товарів) здійснюючи передачу на рекламні майданчики. Опис властивостей Системи є на Сайті за адресою https://help.foks.ai . Всі права на Систему і на всі елементи в сукупності і окремо, які до неї входять, належать Ліцензіару в повному обсязі. Жодне з положень Договору не може трактуватися як передача (відчуження) виключних прав на Систему Ліцензіатові або дозвіл використовувати її не передбаченими Договором способами. Ліцензіар володіє винятковими правами на Систему.
  1.15. Тарифи - прайс-лист Ліцензіара, розташований за адресою: https://foks.biz/price , який визначає розмір ліцензійної винагороди і функціонал Системи, який надається за це (Додатковий функціонал). Доступний функціонал Системи залежить від обраного Тарифу.
  1.16. Електронна пошта Ліцензіата - адреса електронної пошти Ліцензіата, зазначена ним у Особистому кабінеті при Реєстрації або змінена пізніше.
  1.17. CRM-система і програма обліку - прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації роботи, зберігання контактів, стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів, подальшого аналізу результатів і т.д.
  1.18. Інші терміни трактуються відповідно до законодавства України.
  1.2. Демо-доступ - доступ до Системи, що надає Ліцензіату можливість безоплатного тестування Системи протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надання Демо-доступу.
  1.3. Додатковий функціонал - додаткові програмні функції Системи, що не входять в базовий тарифний план, обраний Ліцензіатом, які надаються Ліцензіаром в рамках Договору і замовляються Ліцензіатом додатково шляхом вибору зазначених додаткових послуг і підтвердження такого вибору через Особистий кабінет Ліцензіата. 
  1.4. Ліцензіат - фізична особа (дієздатна, яка досягла віку повноліття відповідно до законодавства юрисдикції свого проживання), юридична особа або індивідуальний підприємець, які акцептували Договір.
  1.5. Особистий кабінет - сукупність захищених сторінок на Сайті, які створюються при Реєстрації, за допомогою яких здійснюється використання Системи і взаємодія Сторін.
  1.6. Логін і пароль - унікальний набір символів, який створюється при Реєстрації, призначений для доступу до Особистого кабінету. Дії, вчинені з використанням Логіна і пароля, визнаються діями Ліцензіата і породжують у Сторін відповідні права і обов'язки.
  1.7. Невиключна ліцензія - надання Ліцензіату права використання Системи за допомогою віддаленого доступу до неї шляхом відтворення інтерфейсу Сайту і/або сторінки Сайту на своєму комп'ютері або іншому технічному пристрої за допомогою браузера шляхом авторизації Ліцензіата за допомогою Логіна і пароля, зі збереженням за Ліцензіаром права укладення Ліцензійного договору з іншими особами.
  1.8. Реєстрація - процес заповнення електронної форми, розташованої на Сайті і відправки форми Ліцензіара шляхом натискання кнопки "Реєстрація".
  1.9. Рекламний майданчик - електронні майданчики rozetka.com.ua, f.ua, prom.ua, bigl.ua, kasta.ua, hotline.ua, wish.com, joom.com, epicentrk.ua. allo.ua за допомогою яких здійснюється реклама Ліцензіата і Ліцензіара.

 • 2. СУТТЄВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату Невиключну ліцензію, а Ліцензіат зобов'язується прийняти Невиключну ліцензію і виплачувати ліцензійну винагороду.
  2.2. Всі умови, узгоджені далі, відносяться як до Системи в цілому, так і до всіх її компонентів окремо.

  2.3. Територія наданих за Договором прав - всі країни світу.

  2.4. Термін переданих прав - термін дії Договору. Доступ до Додаткового функціоналу може бути обмежений у зв'язку із застосуванням обраного Тарифу. Ліцензіат може продовжити термін дії Невиключної ліцензії на Додатковий функціонал шляхом внесення оплати після закінчення терміну дії поточного Тарифу.

  2.5. Договір складається з:
  2.5.1. «Ліцензійний договір» - постійно розміщений в публічному доступі на Сайті за адресою: https://foks.biz/dogovor-oferta-foks

  2.5.2. «Політика обробки персональних даних» - постійно розміщена в публічному доступі на Сайті за адресою: https://foks.biz/privacy

  2.5.3. «Агентська угода» - постійно розміщений в публічному доступі на Сайті за адресою: https://foks.biz/dogovor-oferta-foks .

 • 3. РЕЄСТРАЦІЯ

  3.1. Реєстрація вважається завершеною в момент відправки Ліцензіатом Ліцензіару заповненої електронної форми за допомогою функціоналу Сайту.
  3.2. Перед відправкою електронної форми Ліцензіат зобов'язаний ознайомитися з положеннями Договору та Політики обробки персональних даних. Відправкою електронної форми Ліцензіат підтверджує, що умови Договору і Політики обробки персональних даних йому зрозумілі і приймаються в повному обсязі шляхом надання Згоди на обробку персональних даних.

  3.3. Ліцензіат та уповноважена Ліцензіатом на Реєстрацію особа запевняють та гарантують, що:

  3.3.1. Персональні дані, зазначені при реєстрації, є актуальними і достовірними і не відносяться до третьої особи.

  3.3.2. У разі, якщо при Реєстрації особа діє від імені Ліцензіата - юридичної особи, фізичної особи- підприємця, вона гарантує, що має відповідні повноваження на акцепт Договору. Акцепт Договору не вимагає схвалення з боку органів управління Ліцензіата і Договір укладається в рамках звичайної господарської діяльності Ліцензіата.

  3.4. Ліцензіар має право вимагати у Ліцензіата підтвердження повноважень Ліцензіата (копію довіреності або копію документа, що підтверджує повноваження укладати угоди від імені юридичної особи без довіреності) і, в разі ненадання, - обмежити доступ до Системи до моменту отримання відповідного документа.

 • 4. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ

  4.1. Зобов'язання Ліцензіара з надання Невиключної ліцензії вважаються виконаними:
  4.1.1. У частині Демо-доступу - з моменту закінчення Реєстрації;

  4.1.2. У частині надання повного функціоналу Системи і Додаткового функціоналу - після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження оплати обраного Тарифу.

  4.2. Ліцензіат використовує Систему у відповідності з доступним функціоналом.

  4.3. Доступ до Системи надається цілодобово, за винятком випадків проведення профілактичних робіт. Проведення профілактичних робіт буде здійснюватися, по можливості, у вечірній або нічний час і / або вихідні дні. Про профілактичні роботи Ліцензіар повідомляє Ліцензіата шляхом оповіщення на Сайті за 48 годин до початку проведення профілактичних робіт, за винятком випадків проведення екстрених робіт, необхідних для підтримки нормального функціонування Системи.

  4.4. При використанні Системи Ліцензіат має можливість отримати технічну підтримку Ліцензіара з питань, що виникають в процесі використання Системи. Технічна підтримка здійснюється шляхом надання відповідей на питання Ліцензіата в режимі онлайн-чату з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 19:00 за Київським часом, або за допомогою електронної пошти. Відповідь може бути спрямована протягом 14 днів з моменту отримання запиту Ліцензіаром.

  4.4. Ліцензіат не має права передавати третім особам права на використання Системи, так само як на оплатній, так і на безоплатній основі.

  4.6. При використанні Системи забороняється:
  4.6.1. Здійснювати модифікацію програмного забезпечення, що входить в Систему, в тому числі змінювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з об'єктним кодом Системи.

  4.6.2. Використовувати Систему способом, прямо не передбаченим Договором або таким, що порушує законодавство України, та законодавством за місцем державної реєстрації та за місцем здійснення діяльності Ліцензіата.

  4.6.3. Поширювати, копіювати або іншим чином здійснювати оприлюднення програмного забезпечення, що входить в Систему, та її частин.

  4.6.4. Намагатися обійти технічні обмеження програмного продукту, що входить до складу Системи.

  4.7. За допомогою Системи забороняється розміщувати та використовувати матеріали, що містять:

  4.7.1. Нецензурні або лайливі слова або словосполучення, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх.

  4.7.2. Загрози або заклики до насильства щодо будь-яких осіб, вчинення протиправних дій, порушення законодавства.

  4.7.3. Матеріали в будь-якій формі, що містять пропаганду насильства, жорстокості, заклики до розпалювання расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали.

  4.7.4. Нацистську атрибутику або символіку.

  4.7.5. Пропаганду злочинної діяльності, керівництва по здійсненню протиправних дій.

  4.7.6. Інструкції по здійсненню суїциду.

  4.7.7. Матеріали, які ображають, ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб.

  4.7.8. Інформацію, що порушує інтелектуальні права третіх осіб.

  4.7.9. Інші матеріали, заборонені чинним законодавством.

  4.8. Ліцензіар має право в будь-який момент змінювати Договір і всі додатки до нього (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Ліцензіатом. Всі зміни вступають в силу на наступний календарний день після розміщення на Сайті.

  4.9. Ліцензіат зобов'язується самостійно стежити за змінами Договору та додатків до нього шляхом періодичного ознайомлення з актуальною редакцією, не менше одного разу на місяць. Ліцензіат самостійно відповідає за будь-які наслідки, які настали у зв'язку з неознайомленням з Договором і додатками до нього.

  4.10. У разі якщо Ліцензіат не згоден з будь-яким положенням Договору та (або) додатків до нього, він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і Системи.

  4.11. Ліцензіар має право модифікувати або випускати оновлення Системи, додавати нові властивості або функціональні можливості програмного забезпечення, що підвищують його працездатність або іншим способом поліпшують його характеристики, або виключати відповідний функціонал.

 • 5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНШІ ДАНІ

  5.1. Ліцензіат (фізична особа) або фізична особа, що є представником Ліцензіата, дає згоду на обробку Ліцензіаром персональних даних, що містяться в Системі в розділі «Профіль», і даних, зазначених при Реєстрації: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону.
  5.1.1. Реєструючись в Системі через особисту сторінку в соціальній мережі, Ліцензіат дає згоду Ліцензіару на доступ до загальної інформації - особисті дані, доступ до адреси електронної пошти, телефону.

  5.2. Обробка здійснюється з метою виконання Ліцензіаром договірних зобов'язань перед Ліцензіатом.

  5.3. Згода діє протягом невизначеного терміну і може бути відкликана в порядку, передбаченому п. 5.4 Договору.

  5.4. Ліцензіат має право відкликати свою згоду шляхом направлення відповідного повідомлення Ліцензіара по електронній пошті, вказаній в реквізитах цього Договору. У разі отримання повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних Ліцензіар зобов'язаний припинити їх обробку.
  5.5. Згода дається на здійснення наступних дій з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, передача третім особам з метою, зазначеною в п. 5.2 Договору.
  5.6. Ліцензіат дає згоду на:
  5.6.1. Зберігання персональних даних на сервері Ліцензіара (в тому числі поза межами території України).

  5.6.2. Використання персональних і статистичних даних Ліцензіата для демонстрації та передачі на рекламні майданчики.

  5.6.3. Направлення Ліцензіатові інформації про послуги, новини Ліцензіара і (або) партнерів Ліцензіара за допомогою використання Сайту, Особистого кабінету, СМС-розсилок або іншим способом.

  5.7. Ліцензіар не використовує дані третіх осіб, включаючи персональні, які Ліцензіат заносить на сервер за допомогою Системи, в тому числі дані, що містяться в CRM-системі.

  5.8. Ліцензіат зобов'язується попередньо отримувати згоду суб'єкта персональних даних на використання персональних даних за допомогою Системи. Ліцензіат зобов'язується не розміщувати персональні дані третіх осіб або співробітників Ліцензіата, що не дали згоди на таке розміщення.

  5.9. Ліцензіат обізнаний і згоден, що телефонні розмови з Ліцензіаром можуть бути записані в цілях контролю якості роботи Ліцензіара.
  5.10. Ліцензіар має право використовувати найменування Ліцензіата, а також його товарні знаки (знаки обслуговування) та логотипи Ліцензіата на сайті Ліцензіара, в публікаціях про роботу Ліцензіара і для цілей реклами послуг Ліцензіара.
  5.11. Для цілей цього Договору термін «Конфіденційна інформація» означає будь-яку інформацію за цим Договором, яка має дійсну або потенційну цінність в силу невідомості її третім особам, не призначену для широкого поширення і / або використання необмеженим колом осіб, що відповідає вимогам чинного законодавства.
  5.12. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію та вживати всіх необхідних заходів для її захисту, в тому числі в разі реорганізації або ліквідації Сторін. Даним Договором Сторони погоджуються, що не розголосять і не допустять розголошення Конфіденційної інформації третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків:
  - ненавмисного і/або вимушеного розкриття Конфіденційної інформації через обставин непереборної сили;
  - якщо така інформація є загальнодоступною;
  - якщо інформація була законним способом отримана від третіх осіб;
  - передбачених чинним законодавством України, в тому числі, на підставі рішень суду, які набрали законної сили, вимог компетентних органів державної влади та банківських організацій.
  5.13. Відповідна Сторона цього Договору несе відповідальність за дії (бездіяльність) своїх працівників та інших осіб, які отримали доступ до Конфіденційної інформації.

 • 6. РОЗРАХУНКИ

  6.1. Розмір ліцензійного винагороди визначається Тарифом, обраним Ліцензіатом, на сторінці сайтів https://foks.biz/price , https://my.foks.biz/c/pay/pay3 Оплата здійснюється шляхом внесення платежу, обумовленого для кожного з Тарифів окремо.
  6.2. У разі несплати або прострочення оплати Ліцензіар має право не надавати доступ до Системи або Додаткового функціоналу до моменту отримання відповідної суми грошових коштів.
  6.2.1 У разі несплати або прострочення оплати Ліцензіатом передбаченої Договором винагороди всі дані про товари включаючи фотографії, текстові дані будуть видалені безповоротно протягом 14 днів, з моменту прострочення оплати
  6.3. Ліцензійна винагорода виплачується в українській гривні способом, що дозволяє ідентифікувати платника, шляхом оплати з використанням платіжних систем або шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок Ліцензіара на підставі рахунку. Обов'язок Ліцензіата по оплаті вважається виконаним в момент зарахування грошових коштів на рахунок платіжної системи (Ліцензіара). Терміни зарахування грошових коштів на рахунок Ліцензіара можуть становити до 3 (трьох) банківських днів і не залежать від Ліцензіара. При зарахуванні коштів Ліцензіар направляє на електронну пошту або в Особистий кабінет лист про активацію Тарифу.
  6.4. При підключенні Рекурентного (періодичного) платежу Ліцензіат підтверджує свою згоду на безакцептне автоматичне списання коштів з банківської карти Ліцензіата на Особистий рахунок.
  6.5. Сторони погоджуються з тим, що платником за Договором може бути третя особа. В цьому випадку Ліцензіат зобов'язаний направити Ліцензіару відповідний інформаційний лист, а платник при здійсненні оплати в призначенні платежу повинен вказати відомості, що дозволяють ідентифікувати Ліцензіата.
  6.6. У разі, якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення терміну дії тарифу Ліцензіар не отримав претензій від Ліцензіата, пов'язаних з обсягом наданих прав, вважається, що невиключне право використання Системи (Невиключна ліцензія) надано Ліцензіату в повному обсязі і належним чином. Наступні претензії не приймаються. 
  6.6.1 Після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження оплати обраного Тарифу сплачена Ліцензіатом винагорода за використання невиключної ліцензії онлайн сервісу FOKS поверненню не підлягає.  
  6.6.2 Ліцензіар має право розглянути можливість повернення частини сплаченої винагороди за використання за використання невиключної ліцензії онлайн сервісу FOKS за зверненням Ліцензіата у виключних випадках.
  6.7. Ліцензіат має право змінити використовуваний Тариф у Особистому кабінеті.
  6.8. У разі перевищення максимального значення кількості товарів і / або загрузок в місяць за обраним Ліцензіатом Тарифом, Тариф автоматично змінюється з відповідним збільшенням вартості, при збереженні обраного додаткового функціоналу.
  6.9. У разі розірвання Договору і досягнення Сторонами письмової угоди про повернення виплачених і невикористаних коштів Ліцензіатові, грошові кошти переводяться за реквізитами, які використовувались Ліцензіатом при оплаті, і тільки за особистою письмовою заявою Ліцензіата про повернення грошових коштів.
  6.10. Особистий рахунок Ліцензіата може поповнюватися за рахунок встановлених Рекламних акцій Ліцензіара, в тому числі через реферальную програму в Системі Ліцензіара.
  6.11. При розрахунках Сторін під періодом «місяць» в розрахунках розуміється 30 календарних днів, під періодом «рік» - 360 днів.
  6.12. Сторони дійшли згоди, що Акт надання невиключної ліцензії не складається.
  6.13. Сторони дійшли згоди, що Акт наданих послуг надається Ліцензіату винятково на його вимогу не частіше, ніж один раз на календарний місяць.
  6.14. При оплаті ліцензійного винагороди Ліцензіат повинен вказати в призначенні платежу наступний опис: "За надання невиключної ліцензії системи FOKS № {номер рахунку} від {дата рахунку}. Без ПДВ." Де {номер рахунку} і {дата рахунку} вказується у відповідності з рахунком, який оплачується. Платежі з іншими формулюваннями можуть бути повернуті платнику.

 • 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. Система надається Ліцензіату «як є» (as is), відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів. В рамках цього Договору Ліцензіар не несе відповідальності за проблеми, що виникають в процесі установки, оновлення, підтримки та експлуатації Системи (в т.ч. проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (пакетами, драйверами і ін.), невідповідності результатів використання Системи очікуванням Ліцензіата і т. п.). Ліцензіат повинен розуміти, що несе повну відповідальність за можливі негативні наслідки, викликані несумісністю або конфліктами Системи з іншими програмними продуктами, встановленими на комп'ютері або іншому пристрої Ліцензіата.
  7.2. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Системи з причин, залежних від дій або бездіяльності Ліцензіата або третіх осіб, а також у разі, якщо доступ до Системи обмежений у зв'язку з відсутністю доступу Ліцензіата до мережі Інтернет.

  7.3. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження свого Логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване їх використання.

  7.4. У разі виникнення між Ліцензіатом і Ліцензіаром суперечок або розбіжностей, що випливають з Договору або пов'язаних з ним відносин, сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом спільних переговорів. Термін відповіді на претензію - 30 календарних днів.

 • 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

  8.1. Договір набуває чинності з дати акцепту і діє протягом 1 (одного) року. Якщо за 1 (один) місяць до закінчення терміну Договору жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону письмово про припинення дії Договору, то термін надання невиключної ліцензії вважається продовженим на 1 (один) рік. Кількість продовжень не обмежено.
  8.2. Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати Договір і/або блокувати доступ Ліцензіата до Системи в разі порушення Ліцензіатом умов Договору, а також норм чинного законодавства України, законодавства за місцем державної реєстрації та за місцем здійснення діяльності Ліцензіата. Ліцензіар не несе відповідальності за збитки, що виникли у Ліцензіата в зв'язку з розірванням Договору та/або блокуванням доступу до Системи.
  Ліцензіар направляє Ліцензіату повідомлення про одностороннє розірвання Договору за 24 години до розірвання.

 • 9. ІНШІ УМОВИ

  9.1. Дія Невиключної ліцензії за Договором поширюється на всі подальші оновлення і нові версії Системи.
  9.2. Все листування Сторін, що здійснюється за допомогою електронної пошти та функціоналу Особистого кабінету, є офіційною листуванням і може бути використане як доказ у суді. Скан-копії документів, отриманих за допомогою електронної пошти та Особистого кабінету, прирівнюються до оригіналів. Для Ліцензіата повинна використовуватися Адреса електронної пошти, для Ліцензіара - адреса електронної пошти, вказаний у реквізитах.

 • 10. РЕКВІЗИТИ

  ЛіцензіарФОП Михайленко Владислав ГеннадійовичІПН 3064701770Адреса електронної пошти: ia.skof%40troppusКерівник ia.skof%40mv